BNPP

Horizon

Ondertitel:
hervormd/gereformeerd informatieblad voor Amstelveen en Amsterdam
30 apr. 1993 (1, nr. 9): Samen op weg-blad voor Amsterdam en Amstelveen.
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
jan. 1993-heden=11 juli 1997 (1, nr. 1-5, nr. 14/15)
Eigenaar:
Hervormde/Gereformeerde Kerkgemeenschap te Amstelveen, de Hervormde Gemeente te Amsterdam en de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid
22 nov. 1996 (4, nr. 23): Hervormde/Gereformeerde Kerkgemeenschap te Amstelveen, de Hervormde Gemeente te Amsterdam en de Gereformeerde Kerk te Amsterdam
Uitgever:
Hervormde/Gereformeerde Kerkgemeenschap te Amstelveen, de Hervormde Gemeente te Amsterdam en de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid
22 nov. 1996 (4, nr. 23): Hervormde/Gereformeerde Kerkgemeenschap te Amstelveen, de Hervormde Gemeente te Amsterdam en de Gereformeerde Kerk te Amsterdam
Drukker:
Friesland Offset, Leeuwarden
30 juni 1995 (3, nr. 13): Nederlandse Rotatie Drukkerij, Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1x p/2 weken
Omvang:
IV
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
vrijwillige bijdragen van minimaal ƒ 40,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
K. de Jong: 8 jan. 1993-15 okt. 1993 (1, nr. 1-1, nr. 20)
G.H. Lensink: 8 jan. 1993-19 aug. 1994 (1, nr. 1-2, nr. 16)
R.J. Bakker: jan. 1993-heden (1, nr. 1-5, nr. 14/15)
J.A. Bijsterveld (eindredacteur): 2 sep. 1994-heden (2, nr. 17-5, nr. 14/15)
F. Hartdorff (secretaris): jan. 1993-heden (1, nr. 1-5, nr. 14/15)
P. Masmeijer: jan. 1993-heden (1, nr. 1-5, nr. 14/15)
G. Postma-Gosker: jan. 1993-heden (1, nr. 1-5, nr. 14/15)
A.E. Rutgers: jan. 1993-heden (1, nr. 1-5, nr. 14/15)
K. Laansma: 2 sep. 1994-heden (2, nr. 17-5, nr. 14/15)
E.O. Sondorp: jan. 1993-heden (1, nr. 1-5, nr. 14/15)
H. van der Vegt: 2 sep. 1994-heden (2, nr. 17-5, nr. 14/15)
D.N. Wouters: 8 jan. 1993-9 dec. 1994 (1, nr. 1-2, nr. 24)
I. van Zweden-van Alkemade (later: I. van Alkemade): 8 jan. 1993-15 okt. 1993 (1, nr. 1-1, nr. 20)
B.H. Rootmensen: 8 jan. 1993-15 okt. 1993 (1, nr. 1-1, nr. 20)
M.C. Assenberg:: 7 mrt. 1997-heden (5, nr. 5-5, nr. 14/15*)
L.F. Dros: 7 mrt. 1997-heden (5, nr. 5-5, nr. 14/15*)
J.P.G. Dijk: 7 mrt. 1997-heden (5, nr. 5-5, nr. 14/15*)
P.G. Kousemaker: 7 mrt. 1997-heden (5, nr. 5-5, nr. 14/15*)
M. Reinders: 7 mrt. 1997-heden (5, nr. 5-5, nr. 14/15*)
Medewerkers:
G. Postma-Gosker: 5 jan. 1996-7 mrt. 1997 (4, nr. 1-5, nr. 5)
A.E. Rutgers: 5 jan. 1996-7 mrt. 1997 (4, nr. 1-5, nr. 5)
K. Laansma: 5 jan. 1996-7 mrt. 1997 (4, nr. 1-5, nr. 5)
K. de Jong: 22 nov. 1996-heden (4, nr. 23-5, nr. 14/15)
G. Gosker: 21 mrt. 1997-heden (5, nr. 6-5, nr. 14/15)
I. van Alkemade: 13 juni 1997-heden (5, nr. 12-5, nr. 14/15)
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
10 jan. 1997 (5, nr. 1): Weerwerk verschijnt als bijlage bij Horizon (alleen 1e nummer gezien)
Autopsie:
HDC: 14 okt. 1994 (2, nr. 20)
16 juni 1995-11 juni 1997 (3, nr. 12-5, nr. 14/15)
ontbreekt: 8 dec. 1995 (3, nr. 24)
19 jan. 1996 (4, nr. 2)
UvA: 8 jan. 1993-11 juli 1997 (1, nr. 1-5, nr. 14/15)
Achtergrond:
SOW
Literatuur:
-
Vindplaats:
-