BNPP

I.K.V.-berichten

Ondertitel:
Interkerkelijk Vredesberaad
mrt. 1987 (zj, nr. 1): kwartaalblad van het Interkerkelijk Vredesberaad
mei 1993 (zj, zn): -
aug. 1995 (zj, zn): Interkerkelijk Vredesberaad
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
dec. 1974-aug. 1983 (zj, nr. 1-zj, nr. 1) en mrt. 1987-feb. 1990 (zj, nr. 1-zj, nr. 1) en mei 1993-aug. 1997 (zj, zn-zj, zn)
Eigenaar:
Interkerkelijk Vredesberaad, ‘s-Gravenhage, waarin samenwerken
de Doopsgezinde Broederschap, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Evangelische Broedergemeente, het Genootschap der Vrienden (Quakers), de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap en de Rooms-Katholieke Kerk
Uitgever:
Interkerkelijk Vredesberaad, ‘s-Gravenhage, waarin samenwerken
de Doopsgezinde Broederschap, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Evangelische Broedergemeente, het Genootschap der Vrienden (Quakers), de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap en de Rooms-Katholieke Kerk
Drukker:
Publivorm, Voorburg
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
4 x p/j
mei 1993 (zj, zn): 2 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
11.000 (adressenbestand IKV-Berichten, 1974/75, nr. 1)
Prijzen:
geen abonnementen
losse nummers ƒ 0,25
feb. 1979 (zj, nr. 2): losse nummers ƒ 0,50
mrt. 1987 (zj, zn): –
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
mei 1993 (zj, zn): –
Redactie:
Medewerkers:
niet in colofon, maar wel regelmatig vermeld: M.J. Faber
D. van den Berg
G. ten Berge
G. Ennen
M. Koot
J. Kuik, A. de Pagter
G. Renie
W. Schram
W. van de Ven
W. Bartels
W. Müller
H. de Waard
F. Bakker
C. Bronsveld
I. Brouwer
S. Haverkamp
N. Kitner
L. van der Linde
D. de Vries
N. van Arkel
S. Bal
A. Janssen
R. van Ojen
W. Ruiter
S. Ball
H. Bruning
G. Schoonderbeek
W. Knol
Speciale nummers:
jaarlijks extra nummers t.g.v. de Vredesweek
nov. 1988 (zj, nr. 4) en feb. 1990 (zj, nr. 1): CP-special, gericht op activiteiten rond het zgn. Conciliair Proces
Bibliografische gegevens:
1983 va Brieven en Berichten
1987 vv Brieven en Berichten
1990 va IKV-krant
1993 vv IKV-krant, waarvan het een zeer summiere voortzetting is
Autopsie:
UvA: 1979/80, nr, 2, 3, 4
1980/81, nr. 1, 2, 3
1981/82, nr, 1, 2, 3 +speciaal nummer (zn)
KB: juni 1975-aug. 1980 (1975, nr. 4-1980, nr. 4)
mrt. 1987-1 feb. 1990 (1987, nr. 1-1990, nr. 1)
ontbreekt: 1975/76, nr. 1, 2, 3
KUN: dec. 1974-aug. 1983 (zj, nr. 1-zj, nr. 1)
mrt. 1987-feb. 1990 (zj, nr. 1-zj, nr. 1)
mei 1993-aug. 1996
Achtergrond:
IKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-