BNPP

Jeugd in actie

Ondertitel:
magazine: Youth for Christ-Nederland
sep. 1957 (6, nr. 9): een blad met een boodschap voor de jeugd
Categorie:
III/zending
Verschenen:
jan. 1952-jan. 1964 (1, nr. 1-13, nr. 1)
Eigenaar:
Youth for Christ-Nederland
Uitgever:
Youth for Christ-Nederland, Driebergen
Drukker:
Drukkerij Blok, Dieren
Plaats van Uitgave:
Driebergen
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
3,00 p/j, losse nummers 0,30
sep. 1957 (6, nr. 9): 3,75 p/j, losse nummers 0,35
jan. 1964 (13, nr. 1): 4,50 p/j, losse nummers 0,45
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
namen van redactieleden en medewerkers worden van tijd tot tijd vermeld
reconstructie levert het volgende overzicht op: H. v.d. Brink (eind/hoofdredacteur): jan. 1952-dec. 1952 (1, nr. 1-1, nr. 12)
H. v.d. Brink: jan. 1953-apr. 1956 (2, nr. 1-5, nr. 4)
J.J. van Capelleveen: jan. 1952-apr. 1956 (1, nr. 1-5, nr. 4)
D. Lugthart (secretaris): jan. 1952-apr. 1956 (1, nr. 1-5, nr. 4)
J. Schultz: juli 1953-apr. 1956 (2, nr. 7-5, nr. 4)
J. v. Beek: sep. 1952-juni 1954 (1, nr. 9-3, nr. 6)
A. v.d. Horst: sep. 1952-apr. 1956 (1, nr. 9-5, nr. 4)
J.J. van Capelleveen (eind/hoofdredacteur): mei 1956-dec. 1960 (5, nr. 5-9, nr. 12)
J. Zandbergen: jan. 1955-apr. 1956 (4, nr. 1-5, nr. 4)
J.C. v.d. Leek: sep. 1952-dec. 1952 (1, nr. 9-1, nr. 12)
J.C. v.d. Leek (hoofdredacteur): jan. 1953-apr. 1956 (2, nr. 1-5, nr. 4) en jan. 1960-dec. 1960? (9, nr. 1-9, nr. 12)
W. Schaffers: jan. 1955-apr. 1956 (4, nr. 1-5, nr. 4)
?.Helsloot: dec. 1962-jan. 1964 (11, nr. 12-13, nr. 1)
H. Keijzer: dec. 1962-jan. 1964 (11, nr. 12-13, nr. 1)
S. van der Land: dec. 1962-jan. 1964 (11, nr. 12-13, nr. 1)
A. Ramaker: dec. 1962-jan. 1964 (11, nr. 12-13, nr. 1)
R. van Schaardenburgh: dec. 1962-jan. 1964 (11, nr. 12-13, nr. 1)
Medewerkers:
namen van redactieleden en medewerkers worden van tijd tot tijd vermeld
dit levert het volgende overzicht op: Joh. Bruijntjes: mei 1956-aug. 1957* (5, nr. 5-6, nr. 8*)
R.Th. de Cock: mei 1956-aug. 1957* (5, nr. 5-6, nr. 8*)
J.C. van der Leek: mei 1956-dec. 1959 (5, nr. 5-8, nr. 12)
H. v.d. Steen: sep. 1957- (6, nr. 9- )
N. Zijlstra: sep. 1957- (6, nr. 9-)
J. van Beek: jan. 1952-dec. 1952 (1, nr. 1-1, nr. 12)
W. Schaffers: mei 1956-aug. 1957* (5, nr. 5-6, nr. 8*) en apr. 1958- ? (7, nr. 4- ?)
J. Zandbergen: mei 1956-aug. 1957* (5, nr. 5-6, nr. 8*)
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
va Actie
de opgave van redactieleden en medewerkers vindt spaarzaam plaats zodat de vermelde zittingsperioden niet zeker zijn
Autopsie:
YfC: jan. 1952-jan. 1964 (1, nr. 1-13, nr. 1)
ontbreekt: 1, nr. 2, 3, 5, 6, 7, 12
2, nr. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12
3, nr. 4, 7, 12
4, nr. 8, 10, 12
5, nr. 4, 10, 12
7, nr. 7, 8, 9
8, nr. 3
11, nr. 1-10
12, nr. 1-6, 8-12
HDC: sep. 1952-mei 1954 (1, nr. 9-3, nr. 5)
ontbreekt: 2, nr. 1
2, nr. 5-3, nr. 2)
ontbreekt in totaal: 1, nr. 2, 3, 5, 6, 7
2, nr. 5, 6, 11, 12
3, nr. 7, 12
4, nr. 8, 10, 12
5, nr. 4, 10, 12
7, nr. 7, 8, 9
8, nr. 3
11, nr. 1-10
12, nr. 1-6, 8-12
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
YfC
Literatuur:
-
Vindplaats:
-