BNPP

Kerkewerk van de Hervormde gemeenten Barradeel

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
3 sep. 1948-24 aug. 1990 (1, nr. 1 -43, nr. 17)
Eigenaar:
Hervormde Gemeenten Barradeel
Uitgever:
Hervormde Gemeenten Barradeel, Oosterbierum
Drukker:
Bambach en Zonen, Harlingen
22 juni 1984 (37, nr. 13/14): Bambach, Harlingen
Plaats van Uitgave:
Oosterbierum
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
II
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
C.J.L. Loor (eindredacteur): 4 jan. 1974*-18 apr. 1980 (27, nr. 1*-33, nr. 8)
S.K. Visser (eindredacteur): 2 mei 1980-24 aug. 1990 (33, nr. 9-43, nr. 17)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
va Kerkewerk van de Hervormde gemeenten Minnertsga, Tzummarum/Firdgum, Oosterbierum SOW, Sexbierum/Pieterbierum, Wijnaldum
Autopsie:
KB: 4 jan. 1974-24 aug. 1990 (27, nr. 1-43, nr. 17)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK/SOW
Literatuur:
-
Vindplaats:
-