BNPP

Kerkewerk van de Hervormde gemeenten Minnertsga, Tzummarum/Firdgum, Oosterbierum SOW, Sexbierum/Pieterbierum, Wijnaldum

Ondertitel:
-
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
7 sep. 1990-29 mei 1992* (43, nr. 18-45, nr. 11*)
Eigenaar:
Hervormde Gemeenten Minnertsga, Tzummarum/Firdgum, Oosterbierum SOW, Sexbierum/Pieterbierum, Wijnaldum
Uitgever:
Bambach, Harlingen
Drukker:
Bambach, Harlingen
Plaats van Uitgave:
Oosterbierum
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
II
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 17,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
S.K. Visser (eindredacteur): 7 sep. 1990-29 mei 1992* (43, nr. 18-45, nr. 11*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
7 sep. 1990-17 mei 1991 (43, nr. 18-44, nr. 10) io “Us eigen tûd”, een reeds bestaand blad van de Gereformeerde Kerk in Oosterbierum, eenmaal per 4 weken
Bibliografische gegevens:
vv Kerkewerk van de Hervormde gemeenten Barradeel
Autopsie:
KB: 7 sep. 1990-29 mei 1992* (43, nr. 18-45, nr. 11*)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-