BNPP

de Kerkklok

Ondertitel:
hervormd kerkblad voor de ring Bolsward en omstreken
23 dec. 1977 (27, nr. 24): veertiendaags orgaan voor de Hervormde Gemeenten van Bolsward en omstreken
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
jan. 1951-5 juni 1992* (1, nr. 1-36, nr. 5*)
Eigenaar:
Ned. Hervormde gemeente Bolsward
Uitgever:
Stichting “De Kerkklok”, Bolsward
Drukker:
A.J. Osinga, Bolsward
18 jan. 1985 (29, nr. 2): Drukkerij Van der Eems, Oosterend
Plaats van Uitgave:
Bolsward
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
11 jan. 1974* (24, nr. 1*): ƒ 11,50 p/j
5 jan. 1979 (23, nr. 1): ƒ 23,00 p/j;6 jan. 1984 (28, nr. 1): ƒ 29,75 p/j
9 juni 1989 (33, nr. 9): ƒ 32,50 p/j
10 jan. 1992 (36, nr. 1): ƒ 35,00 p/j
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
H.G. Roozendal: 8 feb. 1974-23 dec. 1975 (24, nr. 3-25, nr. 24)
L.A. Nell: 9 jan. 1976-12 sep. 1980 (26, nr. 1-24, nr. 16)
W.P. van der Hoeven: 26 sep. 1980-2 sep. 1983 (24, nr. 17-27, nr. 15)
C. Bakker: 23 sep. 1983-23 okt. 1987 (267, nr. 16-31, nr. 16)
D.G. Wiersma: 6 nov. 1987-5 juni 1992* (31, nr. 17-36, nr. 9*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
de jaargangnummering gaat van 1978 naar 1979 van 28 op 23
onbekend hoe lang het periodiek is verschenen
Autopsie:
KB: 11 jan. 1974-5 juni 1992 (24, nr. 1-36, nr. 9)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-