BNPP

Leer en leven

Ondertitel:
Kerkblad voor de classis “Haarlem” der Christelijke Gereformeerde Kerken
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
jan. 1946-23 dec. 1977 (1, nr. 1-32, nr. 27)
Eigenaar:
Classis Haarlem der Christelijke Gereformeerde Kerken
Uitgever:
Classis Haarlem der Christelijke Gereformeerde Kerken, Haarlem
Drukker:
2 apr. 1949* (4, nr. 22*): Drukkerij G. Breemouer, Haarlem
12 apr. 1958* (13, nr. 12*): Drukkerij “Holland”, Alphen a/d Rijn
Plaats van Uitgave:
Haarlem
Frequentie:
2 apr. 1949* (4, nr. 22*): 1x p/w
12 apr. 1958* (13, nr. 12*): 1 x p/2w
Omvang:
2 apr. 1949* (4, nr. 22*): I
Formaat:
2 apr. 1949* (4, nr. 22*): C
12 apr. 1958* (13, nr. 12*): D
Oplage:
-
Prijzen:
2 apr. 1949* (4, nr. 22*): f 6,40 p/j
12 apr. 1958* (13, nr. 12*): f 4,00 p/j, plus incassokosten
7 mrt. 1964* (19, nr. 10*): ƒ 5,50 p/j
24 mei 1968 (23, nr. 15): f 6,50 p/j
10 nov. 1972 (28, nr. 1): ƒ 13,00 p/j Foto’s -
Tekeningen:
-
Redactie:
D. Henstra: 2 apr. 1949*-17 juni 1950* (4, nr. 22*-5, nr. 33*)
S. van der Molen: 26 juni 1954*- 24 juli 1954* (9, nr. 34*-9, nr. 38/39*)
D.H. Biesma (eindredacteur): 12 apr. 1958*-9 dec. 1966* (13, nr. 12*-22, nr. 3*) en 10 nov. 1972*-11 apr. 1974* (28, nr. 1*-30, nr. 10*)
L. Floor: 12 apr. 1958*-21 juni 1958* (13, nr. 12-13, nr. 17)
L. de Jong: 12 apr. 1958*-9 dec. 1966* (13, nr. 12*-22, nr. 3*)
J.C. Maris: 12 apr. 1958*-9 dec. 1966* (13, nr. 12*-22, nr. 3*)
M. Vlietstra: 7 mrt. 1964*-9 dec. 1966* (19, nr. 10*-22, nr. 3*)
K. Boersma (eindredacteur): 24 mei 1968* -20 aug. 1971* (23, nr. 15*-26, nr. 19*)
J.P. Geels: 24 mei 1968*-20 aug. 1971* (23, nr. 15*-26, nr. 19*)
J. Venema: 24 mei 1968*-7 juni 1968* (23, nr. 15*-23, nr. 16*)
J.P. Geels (eindredacteur): 10 nov. 1972*-11 apr. 1974* (28, nr. 1*- 30, nr. 10)
na 11 apr. 1974 (30, nr. 10) geen redactieleden meer genoemd.
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
eerste nummer vermoedelijk verschenen in januari 1946, gezien het artikel 'Lectori Salutem' op de voorpagina van het eerste nummer van Leer en Leven / Woord en Daad, waarin wordt vermeld, dat beide bladen de 32e jaargang hebben voltooid
sgm Woord en Daad, orgaan classis Amsterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerken, 1946-1977 en va Kerkblad Classes Amsterdam en Haarlem CGKiN, Leer en leven/Woord en daad, 1978-1982 en vervolgens va Woord en leven
Autopsie:
DCGK: 2 apr. 1949 (4, nr. 22)
30 apr. 1949 (4, nr. 26)
4 jun. 1949 (4, nr. 31)
2 jul. 1949 (4, nr. 35)
3 jun. 1950 (5, nr. 31)
17 jun. 1950 (5, nr. 33)
26 jun. 1954 (9, nr. 34)
24 jul. 1954 (9, nr. 38/39)
12 apr. 1958-9 mei 1958 (13, nr. 12-13, nr. 14)
7 jun. 1958-21 jun. 1958 (13, nr. 16- 13, nr. 17)
7 mrt. 1964 (19, nr. 10)
9 dec. 1966 (22, nr. 3)
24 mei 1968 (23, nr. 15)
7 juni 1968 (23, nr. 16)
10 nov. 1972 (28, nr. 1)
11 apr. 1974 (30, nr. 10)
24 jun. 1974 (30, nr. 16)
23 dec. 1977 (32, nr. 27)
HDC: 20 aug. 1971 (26, nr. 19)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-