BNPP

Maandblad van den Christelijk-Nationalen Werkmansbond, Afdeeling Haarlem

Ondertitel:
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
okt. 1925-juli 1934* (1, nr. 1-9, nr. 10)
Eigenaar:
Uitgever:
Drukker:
N.V. Drukkerij v/h de Erven Loosjes, Haarlem
Plaats van Uitgave:
Haarlem
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
okt. 1933 (9, nr. 1): voor niet-leden ƒ 0,60
afzonderlijke nummers ƒ 0,05
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
alleen genoemd adres: J. van Daale, Haarlem
Medewerkers:
alleen genoemd in okt. 1933 (9, nr. 1): M.G. Blauw
J.J. Delfos, P.W. Foeken, P.J. Jongejan, C.J. van Paassen
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: okt. 1933-feb. 1934 (9, nr. 1-9, nr. 5)
apr. 1934-juli 1934 (9, nr. 7-9, nr. 10) gedeeltelijk aanwezig: nov. 1933, dec. 1933 en juli 1934 (9, nr. 2, 3 en 10)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Patrimonium
Literatuur:
Paul Werkman in G. Harinck e.a., Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005) sv Christelijk Nationale Werkmansbond: Werkliedenorganisatie, opgericht in 1894, de hervormde pendant van Patrimonium
verder: C.A. Groenewold, ‘De Christelijk Nationale Werkmansbond’, Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging 2 (Amsterdam/Utrecht 1998), 32-41
Vindplaats:
-