BNPP

Maandblad van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap ter Bevordering van Volksopvoeding en Onderwijs

Ondertitel:
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1850-1871
Eigenaar:
Nederlandsch Onderwijzers-genootschap
Uitgever:
A.L. Scholtens, Groningen;1861: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, Amsterdam
Drukker:
1857: A.L. Scholtens, Groningen
1859: –
Plaats van Uitgave:
Groningen
1861: Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
als bijlage bij de jaargang 1857 zit de brochure Bedenkingen der Afdeeling Amsterdam van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap tegen het wetsontwerp op het Lager Onderwijs van 21 februarij 1857, Schalekamp, van de Grampel en Bakker, Amsterdam, 1857
Bibliografische gegevens:
vv Verzameling van stukken betrekkelijk het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap
wo ( van 1859-1864): Correspondentieblad van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap
va Correspondentieblad van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap, hetgeen tijdelijk (1873-1877) oi Ons onderwijs, tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven van wege het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap
vanaf 1878 ten dele va Correspondentieblad van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap
in de 19e eeuw dienen bladen van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap mede onder de protestantse periodieken gerekend worden
Autopsie:
RUL cpl
Achtergrond:
NOG
Literatuur:
-
Vindplaats:
-