BNPP

Maandbode van den Bond voor Evangelisatiën in en ten bate van de Nederlandsche Hervormde Kerk

Ondertitel:
Categorie:
III/instelling
Verschenen:
sep. 1915-dec. 1948 (1, nr. 1-30, zn)
niet verschenen okt. 1944-juli 1947
Eigenaar:
Bond voor Evangelisatiën in en ten bate van de Nederlandsche Hervormde Kerk
Uitgever:
Bond voor Evangelisatiën in en ten bate van de Nederlandsche Hervormde Kerk
Drukker:
G.W. Ploeger, Appingedam
okt. 1947 (30, nr. 1): Drukkerij Van Amerongen NV, Amersfoort
Plaats van Uitgave:
Tjamsweer
mei 1944 (29, nr. 4): Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
31 dec. 1917 (3, nr. 1): 1 x p/2m
jan. 1943: 4 x p/j
Omvang:
II
jan. 1943 (28, nr. 1): I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
gratis voor leden van de Bond
Foto's:
1931 (16): incidenteel
Tekeningen:
1940 (25): incidenteel
Redactie:
Hoofdbestuur van den Bond voor Evangelisatiën in en ten bate van de Nederlandsche Hervormde Kerk
E. Syperda (eindredacteur): 1 okt. 1915-dec. 1943 (1, nr. 1-29, nr. 2)
M.P.Th. van der Hoop van Slochteren: okt. 1947-dec. 1948 (30, nr. 1-30, zn)
B.J. Lietaert Peerbolte: okt. 1947-dec. 1948 (30, nr. 1-30, zn)
C.J.P. Mackaay (eindredacteur): mei 1944-dec. 1948 (29, nr. 4-30, zn)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
niet verder verschenen
Autopsie:
HDC: sep/okt. 1921 (7, nr. 1)
VUA: 1 okt. 1915-dec. 1948 (1, nr. 1-30, zn)
ontbreekt: jan/feb. 1920 (5, nr. 3)
sep/okt. 1927 (13, nr. 1)
mrt/apr. 1929 (15, nr. 4)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Conf
Literatuur:
-
Vindplaats:
-