BNPP

Mededeelingen

Ondertitel:
voor de Christelijke Geref. Gemeenten van ‘s-Gravenhage
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
nov. 1941-dec. 1941
Eigenaar:
Christelijke Geref. Gemeenten van ‘s-Gravenhage
Uitgever:
Christelijke Geref. Gemeenten van ‘s-Gravenhage, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
I
Formaat:
D
Oplage:
Prijzen:
f 2,40 p/j fpp, losse nummers f 0,10
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
M.W. Nieuwenhuijze: nov. 1941-dec. 1941
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Kerkblad der Chr. Geref. Gemeenten van ‘s-Gravenhage
va Mededeelingenblad,voor de Christelijke Geref. Gemeenten der classis ‘s-Gravenhage, jan. 1942-10 sep. 1942* en vervolgens va Haagsch Kerkblad, juni 1947-heden
Autopsie:
DCGK: nov. 1941-dec. 1941
Achtergrond:
CGK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-