BNPP

Mededeelingen der Geref. Kerken in de classis Almelo

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
dec. 1941 ?-18 mrt. 1944 (nr. 1-nr. 117*)
Eigenaar:
Uitgever:
Gereformeerde Kerken in de classis Almelo, Enschede
Drukker:
Joh. Te Sligte, Enschede
Plaats van Uitgave:
Enschede
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
II
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,60 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
H. Meulink: 11 mrt. 1944*-18 mrt. 1944* (nr. 116*-nr. 117*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: 11 mrt. 1944-18 mrt. 1944 (nr. 116-nr. 117)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-