BNPP

Mededeelingen Ned. Herv. Gemeenten classis Utrecht

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
6 feb. 1943?-18 sep. 1943* (nr. 1-nr. 33)
Eigenaar:
Classis Utrecht van de Nederlandse Hervormde Gemeente
Uitgever:
Classis Utrecht van de Nederlandse Hervormde Gemeente
Drukker:
Drukkerij J. van Boekhoven, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,10 p/j, losse nummers ƒ 0,05
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
P. de Haas: 18 sep. 1943* (nr. 33*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
PM: 18 sep. 1943 (nr. 33)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-