BNPP

Mededeelingen van de gemeenten der Nederlandsch Hervormde Kerk in de classis Nijmegen

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
± 1 mei 1941-13 nov. 1943* (1, nr. 1-2, nr. 29*)
Eigenaar:
Uitgever:
J. Dekkers, Nijmegen
Drukker:
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, Nijmegen
Plaats van Uitgave:
Nijmegen
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,20 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
J.A. van Selms: 13 nov. 1943* (2, nr. 29*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: 13 nov. 1943 (2, nr. 29)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-