BNPP

Mededeelingen van de Geref. Kerken in de Classis Ommen

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
2 jan. 1942-24 mrt. 1944* (nr. 1-nr. 117*)
Eigenaar:
Uitgever:
Gereformeerde Kerken in de Classis Ommen
Drukker:
Drukkerij Joh. te Sligte, Enschede
Plaats van Uitgave:
Enschede
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,40 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
J. Koppe: 24 mrt. 1944* (nr. 117*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: 24 mrt. 1944 (nr. 117)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-