BNPP

Mededeelingen van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
aug. 1942-24 mrt. 1944* (1, nr. 1-2, nr. 30*)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerk van Leeuwarden
Uitgever:
Gereformeerde Kerk van Leeuwarden, Leeuwarden
Drukker:
CV wijlen Jongbloed’s Uitgeverszaak, Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: 10 mrt. 1944-24 mrt. 1944 (2, nr. 28-2, nr. 30)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-