BNPP

Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classis Amersfoort

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
jan. 1944*-18 mrt. 1944* (nr. 1*-nr. 11*)
Eigenaar:
Uitgever:
Drukker:
fa. W. van Wijngen, Amersfoort
Plaats van Uitgave:
Amersfoort
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,12 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
B. Holwerda: 18 mrt. 1944* (zj, nr. 11*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
in de kop van het nummer van 18 mrt. 1944 de zinsnede: “Alleen verkrijgbaar voor leden der Geref. Kerken in de classis Breukelen”
waarschijnlijk is het beschreven nummer er één van de “Classis Breukelen-editie”
gezien de nummering moet het blad in elk geval vanaf of vóór jan. 1944 verschenen zijn
Autopsie:
HDC: 18 mrt. 1944 (zj, nr. 11)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-