BNPP

Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classis Kollum

Ondertitel:
onder redactie van de Dienaren des Woords
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
± 1941-10 mrt. 1944* (nr. 1-nr. 134*)
Eigenaar:
Uitgever:
Gereformeerde Kerken in de Classis Kollum, Kollum
Drukker:
fa Visser & Broersma, Kollum
Plaats van Uitgave:
Kollum
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,10 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
C.J. Goslinga: 10 mrt. 1944* (nr. 134*)
A. Mout: 10 mrt. 1944* (nr. 134*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: 10 mrt. 1944 (nr. 134)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-