BNPP

Mededeelingen van de Zendingsdeputaten der Gereformeerde Kerken (in Hersteld Verband) aan de leden dezer Kerken

Ondertitel:
Categorie:
III/zending
Verschenen:
nov. 1941-mei 1942
Eigenaar:
Gereformeerde Kerken (in Hersteld Verband)
Uitgever:
Zendingsdeputaten der Gereformeerde Kerken (in Hersteld Verband)
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Frequentie:
onregelmatig
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vermoedelijk niet verder verschenen
Autopsie:
HDC: nov. 1941
mei 1942
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKHV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-