BNPP

Mededeelingen van den Christelijken Militairen Bond voor Oost- en West-Indie

Ondertitel:
-
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1 aug. 1911-dec. 1938*
Eigenaar:
Christelijke Militaire Bond voor Oost- en West-Indië
Uitgever:
Christelijke Militaire Bond voor Oost- en West-Indië
Drukker:
Drukkerij Doorgangshuis Hoenderloo
Plaats van Uitgave:
Hoenderloo
Frequentie:
max. 4 x p/j, meestal minder
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis Foto’s -
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Mededeelingen van de Vereeniging voor Evangelisatie onder de militairen in Nederlandsch Indie;het is onbekend hoe lang en met hoeveel nummers het tijdschrift is verschenen
Autopsie:
RUL: 1 augustus 1911
1 okt. 1912
15 mei 1913, 1 sep. 1913
1 okt. 1917
HDC: dec. 1916
dec. 1938
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-