BNPP

Mededeelingen van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Amersfoort

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
21 nov. 1941- ? (nr. 1- ?
Eigenaar:
Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Amersfoort
Uitgever:
Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Amersfoort
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Amersfoort
Frequentie:
1 x p/w ??
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
PM: 21 nov. 1941 (nr. 1)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-