BNPP

Mededeelingen van den Kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente te Utrecht

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
8 nov. 1941-13 dec. 1941* (nr. 1-nr. 5*)
Eigenaar:
Nederlands Hervormde Gemeente te Utrecht
Uitgever:
Nederlands Hervormde Gemeente te Utrecht, Utrecht
Drukker:
Drukkerij J. van Boekhoven, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Utrechtsch Predikbeurtenblad der Nederd. Herv. Gemeente
het is de vraag wat de relatie is met Mededeelingen Ned.Herv.Gem. classis Utrecht
Autopsie:
HDC: 22 nov. 1941 (nr. 2)
13 dec. 1941 (nr. 5)
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-