BNPP

Mededeelingen van het dagelijksch bestuur van de Orde van getuigen van Christus

Ondertitel:
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
dec. 1941- ? (4, nr. 3- ?)
Eigenaar:
Orde van getuigen voor Christus
Uitgever:
Orde van getuigen voor Christus, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Boekdrukkerij v/h L. van Nifterik Hzn, Leiden
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 1,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
moet worden onderscheiden van Mededeelingen van de Orde van getrouwe getuigen van den komenden Christus
vv Evangelie en Volk
de mededeling in Picarta (sv Evangelie en Volk) dat het hier beschreven periodiek ook al verscheen nov. 1941-dec. 1941 (4, nr. 3-4, nr. 5) met als hoofdopsteller H.W. van der Vaart Smit en plaatsvervangend hoofdopsteller W.Th. Boissevain wordt niet door het in IISG gevonden nummer bevestigd
Autopsie:
IISG: zd 1942 (4, nr. 3)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-