BNPP

Mededeelingen van het Verbond van Christelijke Vrouwen-Vereenigingen

Ondertitel:
Categorie:
II/vrouwenblad
Verschenen:
1939-1946
Eigenaar:
Uitgever:
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Frequentie:
1 x p/m (vermoedelijk)
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
blijkens het geraadpleegde nummer gaat het hier om een onlangs opgericht Verbond
het blad – of datgene waarvan het de voortzetting is – dateert van vóór WOII
aangezien er geen andere nummers gevonden zijn wordt aangenomen dat het periodiek vanaf 1939 verscheen
Autopsie:
HDC: dec. 1946 (8, nr. 2)andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-