BNPP

Mededeelingenblad

Ondertitel:
voor de Christelijke Geref. Gemeenten der Classis ‘s-Gravenhage
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
2 jan. 1942-10 sep. 1942* (1, nr. 1-1, nr. 19*)
Eigenaar:
Classis ‘s-Gravenhage
Uitgever:
Classis ‘s-Gravenhage
Drukker:
Drukkerij “Holland”, Alphen aan de Rijn
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1x p/2w
Omvang:
I
Formaat:
D
Oplage:
Prijzen:
f 2,40 p/j fpp, losse nummers f 0,10
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
M.W. Nieuwenhuijze: 2 jan. 1942-10 sep. 1942* (1, nr. 1-1, nr. 19*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Mededeelingen (voor de Christelijke Geref. Gemeenten van ‘s-Gravenhage), nov. 1941-dec. 1941
het hier beschreven periodiek zal stellig langer verschenen zijn, waarschijnlijk gedurende de gehele oorlog, en het werd va Haagsch Kerkblad, juni 1947-heden
Autopsie:
DCGK: 2 jan. 1942-10 sep. 1942 (1, nr. 1-1, nr. 19)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CGK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-