BNPP

Mededeelingenblad van de Chr. Geref. Gemeenten in de Classis Zwolle

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
9 jan. 1942-6 feb. 1942 (nr. 1-nr. 3)
Eigenaar:
Uitgever:
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Enschede
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,20 p/j bij vooruitbetaling
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
J. Tamminga (hoofdredacteur): 9 jan. 1942-6 feb. 1942 (nr. 1-nr. 3)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
zal wel jaargang 1 zijn van dit blad, dat ter vervanging van De Wekker en de kerkbodes mocht verschijnen
Autopsie:
HDC: 9 jan. 1942-6 feb. 1942 (nr. 1-nr. 3)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CGK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-