BNPP

Mededeelingenblad van de Geref. Kerken in de classis Coevorden

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
mei? 1943-18 mrt. 1944* (1, nr. 1-1, nr. 43*)
Eigenaar:
Uitgever:
Drukker:
W. Hilarius Wzn (Gh. Eilander), Coevorden
Plaats van Uitgave:
Coevorden
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,60 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
K. Schouten: 18 mrt. 1944* (1, nr. 43*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
onbekend of het periodiek langer is verschenen
Autopsie:
HDC: 18 mrt. 1944 (1, nr. 43)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-