BNPP

Mededeelingenblad van de Gereformeerde Kerken in de Classis Hardenberg

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
29 jan. 1944-25 mrt. 1944* (1, nr. 1-1, nr. 9*)
Eigenaar:
Uitgever:
Classis Hardenberg van de Gereformeerde Kerken
Drukker:
J. Olthoff, Hardenberg
Plaats van Uitgave:
Hardenberg
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,20 p/j, losse nummers ƒ 0,05
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
R.J.W. Nijkamp: 29 jan. 1944-25 mrt. 1944* (1, nr. 1-1, nr. 9*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: 18 mrt. 1944-25 mrt. 1944 (1, nr. 8-1, nr. 9)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-