BNPP

Mededeelingenblad van de Ned. Herv. Gemeenten uit de Ring Bommel

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
1942-15 okt. 1943* (1, nr. 1-1, nr. 43*)
Eigenaar:
Uitgever:
Ned. Herv. Gemeenten uit de Ring Bommel, Zaltbommel
Drukker:
W. Stempher & Zn, Deventer
Plaats van Uitgave:
Zaltbommel
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,50 p/j, losse nummers ƒ 0,05
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
E.J. Beens: 15 okt. 1943* (1, nr. 43*)
J.W. Boogaard: 15 okt. 1943* (1, nr. 43*)
B.F.Ch. de Groot: 15 okt. 1943* (1, nr. 43*)
C.R. de Jong: 15 okt. 1943* (1, nr. 43*)
W.C.F. Metz: 15 okt. 1943* (1, nr. 43*)
J.J. van Oosterzee: 15 okt. 1943* (1, nr. 43*)
J.B. Oskamp (eindredacteur): 15 okt. 1943* (1, nr. 43*)
J.J. Siezen: 15 okt. 1943* (1, nr. 43*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: 15 okt. 1943 (1, nr. 43)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-