BNPP

Merite

Ondertitel:
Officieel Orgaan van de Christelijk-Sociale Vereniging Patrimonium
Categorie:
V/instelling
Verschenen:
9 september 1966-december 1972 (1, nr. 1-7, nr. 2)
Eigenaar:
Patrimonium, Amsterdam
Uitgever:
Drukker:
Wed. G. van Soest N.V., Amsterdam
nov. 1969 (4, nr. 1): Grafisch Bedrijf Papyrus N.V., Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
9x p/j
1969 (4): 6x p/j
1970 (5): 4x p/j
1971 (6): 5x p/j
1972 (7): 2x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
± 10.000
Prijzen:
voor leden van Patrimonium: gratis
overigen ƒ 7,50 p/j
1967: ƒ 5,00 p/j
1970: ƒ 6,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
R. Bruning: 9 dec. 1966-dec. 1972 (1, nr. 1-7, nr. 2)
J. Tamminga: 9 dec. 1966-zd 1971 (1, nr. 1-6, nr. 5)
W. Leene: 1966-dec. 1972 (1, nr. 1-7, nr. 2)
D.J. Claassen jr.: 2 feb. 1967-dec. 1972 (1, nr. 5-7, nr. 2)
H. Kuyk: 2 feb. 1967-dec. 1972 (1, nr. 5-7, nr. 2)
E. van Olst: 2 feb. 1967-dec. 1972 (1, nr. 5-7, nr. 2)
in feite zijn de namen van de redactieleden vermeld tot 13 juli 1967, maar zij hebben getuige het laatste nummer langer deel uitgemaakt van de redactie
Medewerkers:
Speciale nummers:
nov. 1969 (4, nr. 1): betreft beleidsvernieuwing bij woningstichting Patrimonium
Bibliografische gegevens:
vv 14-daags Orgaan van ht Landelijk Verbond Patrimonium. Tot 1 apr. 1967 verschenen Het Christelijk Sociaal Orgaan Patrimonium en Merite naast elkaar
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
Patrimonium
Literatuur:
-
Vindplaats:
-