BNPP

de Metaalbewerker; de Metaalbewerker (II)

Ondertitel:
orgaan van den Christelijken Metaalbewerkersbond in Nederland
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1946-25 juni 1955 (39, nr. 1-48, nr. 13)
Eigenaar:
Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland, Utrecht
Uitgever:
Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland, Utrecht
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1x p/2w
Omvang:
II
14 jan. 1950 (43, nr. 1): III
Formaat:
C
Oplage:
niet vermeld
zal wel gratis geweest zijn voor ieder bondslid
leden: 1 dec. 1946: 11.131 leden
1 dec. 1948: 16.580
1 dec. 1950: 20.711
medio 1954: 25.000
Prijzen:
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
er is geen colofon
H. Peters: ‘verantwoordelijk voor de inhoud’: 4 jan. 1947*- 31 dec. 1949 (40, nr. 1*-42, nr. 28)
Medewerkers:
Speciale nummers:
16 mei 1951: jubileumnummer 50 jaar Christelijke Metaalbewerkersbond
26 mei 1951: extra nummer: Ons Gouden Feest in Arnhem 17 mei 1951
Bibliografische gegevens:
vv De Christelijke metaalbewerker en het daarop volgende Mededeelingen van den Christelijken Metaalbewerkersbond in Nederland, 1945-1946, waarvan noch nummers noch nadere gegevens zijn gevonden
het enige hier bekende gegeven over De Christelijke metaalbewerker is de vermelding in Picarta, hetgeen aanleiding geeft tot de vraag of het blad ooit op het protestantse erf verschenen is
va Het Metaalbedrijf met doorlopende jaargangnummering
het hier beschreven periodiek moet worden onderscheiden van zijn gelijknamige, van 1903 tot 1940 verschenen, voorganger die in deze bibliografie aangeduid wordt als De Metaalbewerker (I)
Autopsie:
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht: 4 jan. 1947-25 juni 1955 (40, nr. 1-48, nr. 13)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-