BNPP

de Mijnarbeider; jan. 1964 (41, nr. 1): PCMB De Mijnarbeider

Ondertitel:
Orgaan van den Protestantsch-Christelijken Mijnwerkersbond, aangesloten bij het CNV
jan. 1964 (41, nr. 1): –
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
aug. 1946-juli 1972 (24, nr. 1-49, nr. 3)
Eigenaar:
Protestantsch-Christelijke Mijnwerkersbond, Heerlen
Uitgever:
Protestantsch-Christelijke Mijnwerkersbond, Heerlen
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Heerlen
Frequentie:
12 x p/j
1958 (35): 11 x p/j (juli/aug.=7)
1966 (43): 12 x p/j (juli/aug.=7/8)
1971 (48): 8
Omvang:
I
Formaat:
B
1950 (27): C
Oplage:
Prijzen:
gratis voor leden
contributie van ƒ 0,85 tot ƒ 0,20 p/w afhankelijk van het loon
contributie per 1 juli 1953: 2½ uur loon
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Krooshof: aug. 1946-okt. 1948 (24, nr. 1-25, nr. 6)
Feenstra: nov. 1948-juli 1972 (25, nr. 7-49, nr. 3)
Medewerkers:
Speciale nummers:
mrt. 1958 (35, nr. 3): 40 jaar PCMB, 1918-1958 (met foto´s)
apr. 1968 (45, nr. 3): 50 jaar PCMB, 1918-1968
juli 1972 (49, nr. 3): Korte geschiedenis van de PCMB bij de overgang naar de Christelijke Bedrijfsgroepencentrale Unitas (CBU)
Bibliografische gegevens:
vv De protestantsch christelijke mijnarbeider
niet verder verschenen
Autopsie:
Bibliotheek Mijnmuseum: aug. 1946-juli 1972 (24, nr.1-49, nr. 3)
ontbreekt: 24, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7
25, nr. 1, 2, 6
26, nr. 5, 8
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-