BNPP

de Nederlander

Ondertitel:
Nederlandsche Gedachten tot handhaving en verdieping der Christelijk-Historische Beginselen (onder leiding van Jhr. W. de Savornin Lohman)
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
9 juli 1949-15 mei 1954 (1, nr.1-zj, nr. 28/29)
Eigenaar:
Stichting “De Nederlander”, ´s-Gravenhage
Uitgever:
Stichting “De Nederlander”, ´s-Gravenhage
Drukker:
Plaats van Uitgave:
´s-Gravenhage
Frequentie:
6 x p/j
4 feb. 1950: 7 x p/j
13 jan. 1951: 3 x p/j
18 jan. 1952: 2 x p/j
15 mei 1954: 1 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,50 voor 24 nummers
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
W. de Savornin Lohman: 9 juli 1949-15 mei 1954 (1, nr.1-zj, nr. 28/29)
Medewerkers:
F.C. Gerretson: 13 aug. 1949-18 jan. 1952 (1, nr. 2-2, nr. 26)
Speciale nummers:
4 feb. 1950 (1, nr. 7/10): Tilanus contra de Christelijk Historische Unie Democratische beginselpartij of autoritaire leiderspartij? door prof. dr. C. Gerretson
Bibliografische gegevens:
vv De Nederlander, Christelijk-Historisch Dagblad voor Nederland
va Tot vrijheid geroepen, reformatorisch politiek en cultureel maandblad, er is een door de jaargangen heen lopende nummering
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
CHU
Literatuur:
-
Vindplaats:
-