BNPP

het Nieuwe vischnet

Ondertitel:
weekblad der Ver. Herv. Stads-Evangelisatie “Het Vischnet”-Rotterdam
Categorie:
III/zending
Verschenen:
nov. 1930-17 okt. 1931* (1, nr. 1-1, nr. 48*)
Eigenaar:
Uitgever:
Ver. Herv. Stads-Evangelisatie “Het Vischnet”, Rotterdam
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ 3,00 p/j fpp, losse nummers voor straatcolportage ƒ 0,05
Foto's:
Tekeningen:
ja
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: 17 okt. 1931 (1, nr. 48)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-