BNPP

de Noordhollander

Ondertitel:
Christelijk nationaal streekblad voor Noord-Holland Noord
Categorie:
I/nieuwsblad
Verschenen:
1939?-28 aug. 1945* (1, nr. 1-7, nr. 30)
Eigenaar:
Uitgever:
Perscommissie Noord-Holland Noord, Alkmaar
Drukker:
Dagblad voor Noord-Holland NV, Alkmaar
Plaats van Uitgave:
Alkmaar
Frequentie:
2 x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: 28 aug. 1945 (7, nr. 30)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-