BNPP

Ons 3-cents-fonds

Ondertitel:
okt. 1935* (11, nr. 2*): officieel orgaan van de Vereeniging “Het Hoogeland“, Christelijke Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Arbeidskoloniën
ten bate van de arbeid onder ontslagen gevangenen, zwervers, alcoholisten en maatschappelijk ongeschikten
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
juni 1925-okt. 1953 (1, nr. 1-29, nr. 2)
Eigenaar:
Vereniging “Het Hoogeland”, Leeuwarden
Uitgever:
okt. 1935* (11, nr. 2*): T. van der Weij, Leeuwarden
jan. 1948* (24, nr. 1*): Vereniging “Het Hoogeland”, Leeuwarden
Drukker:
okt. 1935* (11, nr. 2*): T. van der Weij, Leeuwarden
jan. 1948* (24, nr. 1*): N. Miedema & Co., Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
4x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
okt. 1935 (11, nr. 2): 45.000
jan. 1948* (24, nr. 1*): 13.000
juli 1950 (26, nr. 1): 68.500
Prijzen:
gratis
aan de leden van het Fonds wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd
Foto's:
jan. 1948* (24, nr. 1*): ja
Tekeningen:
jan. 1948* (24, nr. 1*): ja
Redactie:
P. Prins (hoofdredacteur): okt. 1935* (11, nr. 2*)
A. Hofstede: okt. 1935*-okt. 1953 (11, nr. 2*-29, nr. 2)
Medewerkers:
Directeuren der koloniën: okt. 1935* (11, nr. 2*)
A. de Pree: okt. 1935* (11, nr. 2*)
een lijst van namen van medewerkers die af en toe een artikel schrijven: bestuursleden van de vereniging “Het Hoogeland”, directeuren van de kolonies, reclasseringsambtenaar en propagandistes: jan. 1948*-okt. 1953 (24, nr. 1*-29, nr. 2)
Speciale nummers:
juli 1950 (26, nr. 1): 25 jaar Ons 3-cents-fonds
Bibliografische gegevens:
Vereniging “Het Hoogeland” is een christelijke vereniging tot stichting en instandhouding van arbeidskolonién
va Helpende Handen
ook odt Ons 3 cents fonds
Autopsie:
KB: jan. 1948-okt. 1953 (24, nr. 1-29, nr. 2)
HDC: okt. 1935 (11, nr. 2)
het nummer in PM van okt. 1936 (12, nr. 2) is niet geraadpleegd
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-