BNPP

Ons Heidewerk

Ondertitel:
Maandblad der Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en inwendige zending
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
juli 1917-juni 1919 (9, nr. 1-10, nr. 12)
Eigenaar:
Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en inwendige zending, ‘s-Gravenhage
Uitgever:
Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie en inwendige zending, ‘s-Gravenhage
Drukker:
1 nov. 1917 (9, nr. 4/5): Oosterbaan & Le Cointre, Goes
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
J.A. Visscher: juli 1917-juni 1919 (9, nr. 1-10, nr. 12)
J.A. Hoek: juli 1917-juni 1919 (9, nr. 1-10, nr. 12)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
NB. De Nederlandsche Vereeniging voor landkolonisatie en inwendige zending en De Nederlandsche Centrale voor practische werkverruiming en hulpverlening gaven van 1908 tot 1939 de volgende periodieken uit: – Maandblad der Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending, 1909-1927 (1, nr. 1-19, nr. 12)
de jaargangen 9 en 10 (1917/18 en 1918/19) verschenen o.d.t. Ons Heidewerk of – zo men wil – vormden het hier beschreven periodiek Ons Heidewerk
– Om en op de Heide, maandblad van de Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending 1924-1925, (in deze bibliografie Om en op de Heide I) hetgeen per 1 jan. 1926 wordt opgenomen in eerdergenoemd Maandblad der Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending
– Om en op de Heide, driemaandelijksch orgaan van de Vereeniging Nederlandsche landkolonisatie en inwendige zending 1928-1930, (in deze bibliografie Om en op de Heide II)
– Practische hulp, waarin opgenomen Om en op de heide, 15 jan. 1931-1933
– Nederlandsche Centrale voor practische werkverruiming en hulpverleening, 1934-1939
Autopsie:
HDC: juli 1917-juni 1918 (9, nr. 1-9, nr. 12)
TUKOS: juli 1917-juni 1919 (9, nr. 1-10, nr. 12)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-