BNPP

Ons Leidersblad

Ondertitel:
Orgaan voor de leid(st)ers van de Nederl. Vereeniging ‘Hoop der toekomst’
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
feb. 1915-dec. 1932 (1, nr. 1-16, nr. 4)
Eigenaar:
Nederlandsche Vereeniging ‘Hoop der Toekomst’
Uitgever:
Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging, Utrecht.
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
4x p/j.
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
ja
Redactie:
D. van Krevelen, feb. 1915-nov. 1918 (1, nr. 1-4, nr. 4)
H.W. Crommelin, feb. 1921-nov. 1923 (5, nr. 1-7, nr. 4)
C.J. Toebes, juli 1924-dec. 1932 (8, nr. 1-16, nr. 4)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Correspondentieblaadje van de Ned. Vereeniging ‘Hoop der Toekomst’, 1902-1915
Ons Leidersblad verscheen niet in de jaren 1919 en 1920
vermoedelijk is het blad na 1932 niet verder verschenen
Autopsie:
HDC cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-