BNPP

Ons Mavo Blad

Ondertitel:
wekelijks orgaan van de Vereniging voor Christelijk m.a.v.o. en de Bond van Christelijke m.a.v.o. scholen
6 jan. 1970 (50, nr. 1): wekelijks orgaan van de Vereniging voor Christelijk m.a.v.o.
Categorie:
IV/organisatie
Verschenen:
9 jan. 1969-25 apr. 1979 (49, nr. 1-59, nr. 15)
Eigenaar:
Vereeniging voor Christelijk m.a.v.o. en de Bond van Christelijke m.a.v.o. scholen
6 jan. 1970 (50, nr. 1): Vereniging van Christelijk m.a.v.o.
Uitgever:
Wolters-Noordhoff NV, Groningen
4 jan. 1972 (52, nr. 1): BV Drukkerij G.J. van Amerongen, Amersfoort
Drukker:
Wolters-Noordhoff NV, Groningen
4 jan. 1972 (52, nr. 1): BV Drukkerij G.J. van Amerongen, Amersfoort
Plaats van Uitgave:
Groningen
4 jan. 1972 (52, nr. 1): Amersfoort
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 26,50 p/j voor niet-leden
6 jan. 1970 (50, nr. 1): ƒ 27,50 p/j voor niet-leden
9 jan. 1974 (54, nr. 1): ƒ 40,00 p/j voor niet-leden
21 jan. 1976 (56, nr. 3): ƒ 50,00 p/j voor niet-leden
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
G. van den Berg: 9 jan. 1969-25 apr. 1979 (49, nr. 1-59, nr. 15)
J. Soetekouw: 9 jan. 1969-4 jan. 1972 (49, nr. 1-52, nr. 1)
J. Soetekouw (secretaris): 4 jan. 1972-10 nov. 1976 (52, nr. 1-56, nr. 37)
D.J. Mevius: 9 jan. 1969-dec. 1970 (49, nr. 1-50, nr. 43)
H.J. Langman: 9 jan. 1969-18 dec. 1969 (49, nr. 1-49, nr. 45)
J. Hovius: 9 jan. 1969-18 dec. 1969 (49, nr. 1-49, nr. 45)
J. Schaap: 9 jan. 1969-18 dec. 1969 (49, nr. 1-49, nr. 45)
J. Swank: 6 jan. 1971-dec. 1971 (51, nr. 1-51, nr. 43)
J. Swank (voorzitter): 4 jan. 1972-dec. 1978 (52, nr. 1-58, nr. 41)
D.A. Elgersma: jan. 1972-dec. 1978 (51, nr. 1-58, nr. 41)
G. Nieuwland: jan. 1977-dec. 1978 (57, nr. 1-58, nr. 41)
G. Versluis: jan. 1977-dec. 1978 (57, nr. 1-58, nr. 41)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
25 apr. 1979 (59, nr. 15): Gerrit van den Berg in floodlight (afscheid)
Bibliografische gegevens:
vv Ons Mulo blad: wekelijks orgaan van de Vereniging voor Christelijk Mulo en de Bond van Christelijke Mulo-scholen (1919-dec. 1968)
va Ons Avo-blad
de jaargangtelling loopt door
Autopsie:
HDC: 22 mei 1969 (49, nr. 19)
5 juni 1969-5 feb. 1970 (49, nr. 21-50, nr. 5) en de losse nummers 50, nr. 19, 20, 21, 32, 35, 36, 42, 43
51, nr. 16
KB: 9 jan. 1974-25 apr. 1979 (54, nr. 1-59, nr. 15)
PBZ: 9 jan. 1969-19 dec. 1973 (49, nr. 1-53, nr. 42)
VUA: jan. 1972-dec. 1978 (52, nr. 1-58, nr. 41)
behalve 1975 (55) is alles ingebonden met alleen het titelblad van het eerste nummer, zodat diverse gegevens niet beschikbaar zijn;
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-