BNPP

Ons Vakblad

Ondertitel:
Christelijk weekblad voor den landbouw
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
12 juni 1906-31 mrt. 1909 (1, nr. 1-3, nr. 143)
Eigenaar:
Nederlandsche Bond van Landbouwvereenigingen, Aalsmeer
Uitgever:
Roosjen en van der Veen, Aalsmeer
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Aalsmeer
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
III
Formaat:
D
17 apr. 1907 (1, nr. 41): E
Oplage:
Prijzen:
ƒ 1,60 p/j fpp
17 apr. 1907 (1, nr. 41): ƒ 1,60 p/j fpp, losse nummers ƒ 0,05
Foto's:
Tekeningen:
ja
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
2 nr. 101 wordt overgeslagen, de datering loopt wel door (10 jun. 1908=2, nr. 100 en 17 jun. 1908=2, nr. 102
vv Ons Vakblad, officieel orgaan van den Nederlandschen Bond van Landbouwvereenigingen, dat gezien de afwezigheid van enige levensbeschouwelijke verwijzing in de ondertitel en het starten met een nieuwe jaargangnummering als een ander blad moet worden beschouwd
wel hebben beide periodieken dezelfde eigenaar
Autopsie:
UvA: 7 feb. 1907-31 mrt. 1909 (1, nr. 31-3, nr. 143)
LUW: 12 jul. 1906-31 mrt. 1909 (1, nr. 1-3, nr. 143)
ontbreekt: 31 dec. 1907 (2, nr. 78)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-