BNPP

Onze Banier

Ondertitel:
orgaan van de Nederlandsche Christelijke Militaire Vereniging “Pro Rege”
22 feb. 1947 (1, nr. 3/4): veertiendaagsch orgaan ten behoeve van de Nederlandsche Protestantsche Militairen
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1 jan. 1947-16 aug. 1947*(1, nr. 1-1, nr. 14*)
Eigenaar:
Protestants Christelijke Stichting voor Geestelijke Arbeid onder de Militairen
Uitgever:
J. Niermeyer Uitgeversmaatschappij, Groningen
Drukker:
feb. 1947: R. Hazewinkel Jzn uitgeversmaatschappij NV, Groningen
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
2x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
jan. 1947 (1, nr. 1): 2500
Prijzen:
ƒ 2,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
B. Geleynse (eindredacteur): 11 jan. 1947-16 aug. 1947* (1, nr. 1-1, nr. 14*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
wel te onderscheiden van Onze Banier, uitgave van Nationale Christen Onderofficieren Vereniging
onbekend of het verder verschenen is
Autopsie:
HDC: 1 jan. 1947-16 aug. 1947 (1, nr. 1-1, nr. 14)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-