BNPP

Onze Verwachting

Ondertitel:
Veertiendaags Blad voor Delft en Omstreken
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
20 jan. 1912-30 aug. 1913* (1, nr. 1-2, nr. 18*)
Eigenaar:
Delftsche Christelijke Besturenbond
Uitgever:
Delftsche Christelijke Besturenbond, Delft
Drukker:
Erve J. van Oel jr., Delft
Plaats van Uitgave:
Delft
Frequentie:
2x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ 0,50 p/j, per postƒ 0,65 p/j, losse nummers ƒ 0,02
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
het is niet bekend of het blad verder is verschenen
Autopsie:
HDC: 20 jan. 1912-30 aug. 1913 (1, nr. 1-2, nr. 18)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-