BNPP

Oorlogs-kreet

Ondertitel:
Officieel Orgaan van het Leger des Heils
2 jan. 1892: Officieel orgaan van het Leger des Heils voor Nederland
Categorie:
III/instelling
Verschenen:
4 jan. 1890-26 dec. 1896 (4, nr. 1-10, nr. 52)
Eigenaar:
Leger des Heils, Amsterdam
Uitgever:
Majoor G.P. French
14 nov. 1891 (5, nr. 46): Kolonel W.E. Oliphant
30 mei 1896 (10, nr. 22): Komm Booth-Clibborn
Drukker:
Snelpersdrukkerij van het Leger des Heils, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
V
Formaat:
D
Oplage:
11 jan. 1890 (nr. 2): 12.300
30 mei 1891 (5, nr. 22): 20.836
Prijzen:
ƒ 1,60 p/j, België ƒ 2,00 p/j, overig buitenland ƒ 2,80 p/j, losse nummers ƒ 0,03
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
1894: Jubilee Kerst-oorlogskreet
Bibliografische gegevens:
vv De Heilssoldaat met doortellende jaargangnummering, va Strijdkreet
ook odt Oorlogskreet
Autopsie:
GAU: 4 jan. 1890-26 dec. 1896 (nr. 1-10, nr. 52), ontbreken: 28 apr. 1894 (8, nr. 17) blz 1 en 2
22 aug. 1896 (10, nr. 34) blz 3 en 4
5 sep. 1896 (10, nr. 36) blz 3 t/m 6
het is mogelijk dat de ontbrekende bladzijden in KB aanwezig zijn
deze zijn niet geraadpleegd
Achtergrond:
LdH
Literatuur:
-
Vindplaats:
-