BNPP

Op de AR Bres

Ondertitel:
Weekblad voor Amsterdammers
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
29 mei 1948-26 juni 1948 (nr. 1-nr. 5)
Eigenaar:
Centrale A.R. Kiesvereniging ‘Nederland en Oranje’, Amsterdam
Uitgever:
Centrale Propaganda-Commissie van de A-R Kiesvereniging ‘Nederland en Oranje’, Amsterdam
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
IV
Formaat:
D
Oplage:
Prijzen:
losse nummers ƒ 0,10
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
A.B. Roosjen: 29 mei 1948-26 juni 1948 (nr. 1-nr. 5)
Medewerkers:
Speciale nummers:
26 juni 1948 (nr. 5): Middenstandsnummer
Bibliografische gegevens:
vv Op de Bres
het is niet bekend of het periodiek nog verder is verschenen
Autopsie:
HDC: 29 mei 1948-26 juni 1948 (nr. 1-nr. 5)
Achtergrond:
ARP
Literatuur:
-
Vindplaats:
-