BNPP

Opgang; Opgang (III)

Ondertitel:
Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandschen Letteren en Kunst apr. 1920: Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandschen Letteren en Kunst, orgaan van den Christelijk-letterkundige kring voor jongeren, Scheveningen feb. 1921: Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandschen Letteren en Kunst, orgaan van den Christelijk-letterkundige kring voor jongeren in Nederland 1923: Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van Letteren en Kunst, orgaan van den Christelijk-letterkundige kring voor jongeren in Nederland 1925: Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van Letteren en Kunst, orgaan van het Christelijk-letterkundig verbond 3. CATEGORIE II/lectuur
Verschenen:
1917-1926 (1, nr. 1-9, nr. 12)
Eigenaar:
Christelijk-letterkundige kring voor jongeren, Scheveningen
feb. 1921 (4, nr. 11): Christelijk-letterkundige kring voor jongeren in Nederland
1925: Christelijk Letterkundig Verbond
Uitgever:
L.C. van Schaïk (fa. D. Koek), Scheveningen
1922 (6, nr. 1): L.C. van Schaïk, Bussum 1924 (8, nr. 1): A.G. Schoonderbeek, Laren
aug/sep. 1925 (9, nr. 5/6): Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam
Drukker:
-
1925 (9, nr.1): Boek- en kunstdrukkerij S.W. Melchior, Amersfoort
Plaats van Uitgave:
Scheveningen
1922 (6, nr. 1): Bussum
1924 (8, nr. 1): Laren
aug/sep. 1925 (9, nr. 5/6): Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
1920 (4): III
1923 (7): IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1920 (4): ƒ 3,50 p/j
1925 (9): ƒ 6,00 p/j, losse nummers ƒ 0,75
Foto's:
incidenteel vanaf 1925 (9)
Tekeningen:
incidenteel vanaf 1925 (9) 16. REDACTIE A.J. van Dijk: 1918*-1922 (2*-6)
Nic. Laarman: 1918*-1922 (2*-6)
H. v.d. Leek: 1918*-1922 (2*-6)
P.J. Risseeuw: 1918*-1922 (2*-6)
L. den Ouden: 1918*-jan. 1921 (2*-4, nr. 10)
P. van Renssen: 1918*-jan. 1921 ( 2*-4, nr. 10)
Joh. Luijkenaar Francken: apr. 1925-mrt. 1926 (9, nr. 1-9, nr. 12) 17. MEDEWERKERS vermeld apr. 1925 (9, nr. 1): Adé Alteveer, Joh. Bakker, H, Burger, J.C. v.d. Does, Karel J. van Dorp, E.A.J. van Eysselsteijn, P.L. Gerritse, Herman Hana, Frans Hasselaar, H.J. Heynes, Carla te Hove, Leo Hulsman, H.J. Hultzen, Ina, Peter Johansen, W. de Jonge, Emmy Klein, Diet Kramer, H.S.S. Kuyper, H. Kuyper-van Oordt, M.J. Leendertse, C.A. Lion Cachet, L. Loor-Goedhart, M. van Merwe, G. v.d. Meulen, Alice Nahon, C. Rijnsdorp, G. Schrijver, E.L.S., M. Stevense, C. Strider, J. v.d. Valk, Herman Veldenaar, Nico Verhoef, Biem Visser, Jan Visser, J.M. Westenbrink-Wirtz, Wilma, A.L. Wytzes, Jan Zwart, e.a. 18. SPECIALE NUMMERS – 19. BIBLIOGRAFISCHE GESCHIEDENIS de redactie wordt vermeld op de kaft van het periodiek en deze is in het algemeen bij het binden verwijderd
oi Opwaartsche wegen zodat de nauwkeurige zittingstijden niet vastgesteld konden worden
te onderscheiden als Opgang III van de gelijknamige periodieken die, met het oog op promotie van eigen uitgaven, in de dertiger jaren bij Bosch&Keuning zijn verschenen en aangeduid worden als Opgang (I) en Opgang (II) 20. AUTOPSIE VUA: 1920/21-1924/25 (4-8)
KUN: 1920/21 (4)
1923/24-1924/25 (7-8)
UvA: 1925/26 (9)
de (misschien) in Bibliotheek Arnhem aanwezige jaargang 3 is niet geraadpleegd
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden 21. LITERATUUR Opwaartsche Wegen, bloemlezing ed. Gert J. Peelen, 1986, Kampen, pag.7-31
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-