BNPP

Opwaarts

Ondertitel:
orgaan van den Bond van Christen-socialisten
19 juli 1918: christen-socialistisch weekblad tevens orgaan van den Bond van Christen-socialisten
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
3 apr. 1908-25 apr. 1921 (1, nr. 1-13, nr. 636)
Eigenaar:
Bond van Christen-socialisten
Uitgever:
Bond van Christen-socialisten, Gorinchem
1911: Bond van Christen-socialisten ,Rotterdam 1915: Bond van Christen-socialisten, Utrecht
1916: Bond van Christen-socialisten, Amsterdam
1918: Bond van Christen-socialisten, Leiden
Drukker:
NV De Mercuur, Hilversum
5 apr. 1912 (5, nr. 1): drukkerij De Toekomst, Schiedam
Plaats van Uitgave:
Gorinchem
1911: Rotterdam
1915: Utrecht
1916: Amsterdam
1918: Leiden
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
III
3 apr. 1914 (7, nr. 314): V
1916-1921 wisselend
Formaat:
C
5 apr. 1912 (5, nr. 1): D
3 apr. 1914 (7, nr. 314): C
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 1,20 p/j
losse nummers ƒ 0,03
4 dec. 1908 (1, nr. 36): ƒ 1,60 p/j
7 apr. 1916 (9, nr. 419): ƒ 2,00 p/j
10 jan. 1919 (11, nr. 562): ƒ 2,40 p/j
23 jan. 1920 (12, nr. 608): ƒ 3,20 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
Enka: 3 apr. 1908-13 sep. 1912 (1, nr. 1-5, nr. 24)
Jan Janze: 3 apr. 1908-28 mei 1909 (1, nr. 1-2, nr. 9) (1, nr. 2)
D. van der Zee: 3 apr. 1908-23 mei 1913 (1, nr. 1-6, nr. 8)
M. Kok: 24 juni 1910-29 juli 1910 (3, nr. 13-3, nr. 18)
M. Kleijn: 5 aug. 1910-12 sep. 1913 (3, nr. 19-6, nr. 24)
H.J. Nieman: 25 okt. 1912-24 juli 1914 (5, nr. 30-7, nr. 330)
J.Gronius: 30 mei 1913-18 juli 1919 (6, nr. 9-12, nr. 589) vanaf 3 apr. 1914 (7, nr. 314) vermeld als Tr. Kruyt-Hogerzeijl
A.R. de Jong: 19 sep. 1913-24 mei 1918 (6, nr. 25-11, nr. 530)
B. de Ligt: 31 juli 1914-18 apr. 1919 (7, nr. 331-12, nr. 576)
P. Tideman: 11 juni 1920-25 apr. 1921 (12, nr. 590-13, nr. 636)
A. Tjaden-v.d. Vlies (Enka): 31 mei 1918-15 okt. 1920 (11, nr. 531-13, nr. 627)
P. Eldering: 25 juli 1919-28 mei 1920 (12, nr. 590-13, nr. 617)
J.W. Kruyt: 11 juni 1920-21 apr. 1921 (12, nr. 590-13, nr. 636)
Medewerkers:
J. Brevoort: 24 juli 1908-5 mei 1911 (1, nr. 17-4, nr. 5)
M. Kleijn: 24 juli 1908-18 juni 1910 (1, nr. 17-3, nr. 12)
Agur: 2 juli 1909-24 mei 1912 (2, nr. 14-5, nr. 8)
L. den Broeder: 24 juni 1910-18 okt. 1912 (3, nr. 13-5, nr. 29)
Oom Alexander: 2 apr. 1909-24 mei 1912 (2, nr. 1-5, nr. 8)
L. den Braber: 15 dec. 1911-18 okt. 1912 (4, nr. 37-5, nr. 20)
J.Gronius: 30 juni 1911-18 okt. 1912 (4, nr. 13-5, nr. 20)
A.R.de Jong: 30 juni 1911-18 okt. 1912 (4, nr. 13-5, nr. 20)
H.J. Nieman: 2 juli 1908-18 okt. 1912 (1, nr. 17-5, nr. 20)
Six: 2 apr. 1909-18 okt. 1912 (2, nr. 1-5, nr. 20) 
M. Koornstra: 31 mei 1912-18 okt. 1912 (5, nr. 9-5, nr. 20)
A.v.d. Tempel: 2 apr. 1909-11 feb. 1910 (2, nr. 1-2, nr. 46)
P. Eldering: 25 juli 1919-28 mei 1920 (12, nr. 590-13, nr. 617)
J.W. Kruyt: 25 juli 1919-25 apr. 1921 (12, nr. 590-13, nr. 636)
P. Tideman: 11 juni 1920-25 apr. 1921 (12, nr. 590-13, nr. 636) 
H. Bosveldt: 24 juli 1908-26 mrt. 1909 (1, nr. 17-1, nr. 52)
J. Verduin: 24 juli 1908-18 juni 1910 (1, nr. 17-3, nr. 12)
J. Leedsma: 24 juli 1908-25 juni 1909 (1, nr. 17-2, nr. 13)
nadien geen medewerkers meer vermeld
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
in het jaar 1914 is overgegaan op een nummertelling die terugrekent tot het eerst uitgekomen nummer op 3 april 1908
Autopsie:
UvA: 10 apr. 1908 (1, nr. 2)
15 dec. 1911-28 dec. 1920 (4, nr. 37-13, nr. 632) 
HDC: 5 apr. 1912-27 mrt. 1914 (5, nr. 1-6, nr. 52)
IISG: 3 apr. 1908-27 mrt. 1914 (1, nr. 1-6, nr. 52)
3 apr. 1914-25 apr. 1921 (7, nr. 314-13, nr. 636) 
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-