BNPP

het Orgaan

Ondertitel:
van den Nederlandschen Christelijken Bond van overheidspersoneel
6 jan. 1966 (20, nr. 1): weekblad van de Nederlandse Christelijke Bond van overheidspersoneel
5 juni 1975 (29, nr. 16): uitgeg. door de Nederlandse Christelijke Bond van personeel werkzaam bij de overheid en in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
30 nov. 1946-19 dec. 1979 (1, nr. 1-33, nr. 24)
Eigenaar:
Nederlandsche Christelijke Bond van overheidspersoneel
5 juni 1975 (29, nr. 16): Nederlandse Christelijke Bond van personeel werkzaam bij de overheid en in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn
Uitgever:
Nederlandsche Christelijke Bond van overheidspersoneel, ‘s-Gravenhage
5 juni 1975 (29, nr. 16): Nederlandse Christelijke Bond van personeel werkzaam bij de overheid en in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/2w
6 jan. 1966 (20, nr. 1): 1 x p/w
1976 (30): onregelmatig 1 x p/w of 1 x p/2w
Omvang:
II
1958 (12): V
Formaat:
D
11 jan. 1958 (12, nr. 1): B
6 jan. 1966 (20, nr. 1): D
Oplage:
20.000
dec. 1958 (12, nr. 25): 40423
6 jan. 1966 (20, nr. 1): 46.000
mei 1971: 55.555
Prijzen:
Foto's:
zeer incidenteel
vanaf 1 jan. 1955 (9, nr. 1): vaker
Tekeningen:
zeer incidenteel
Redactie:
P. Kapinga: 30 nov. 1946-17 okt. 1959 (1, nr. 1-13, nr. 21)
in de periode 17 okt. 1959-6 jan. 1966 (13, nr. 21-20, nr. 1) is er een commissie van redactie bestaande uit de bestuursleden van de bond met de voorzitter als eindverantwoordelijke
B.L. de Jong: 6 jan. 1966-19 dec. 1979 (20, nr. 1-33, nr. 24)
J. Kamerling: 1 mei 1975-19 dec. 1979 (29, nr. 13-33, nr. 24)
Medewerkers:
Speciale nummers:
14 okt. 1971 (25, nr. 35): Jubileumnummer (25 jaar)
25 aug. 1977 (31, nr. 21): CFO-nummer: ARKA en NCBO samen in CFO
Bibliografische gegevens:
na bundeling van de vier christelijke organisaties van overheidspersoneel (NCB PPD en Christelijke Bond van belastingambtenaren en ANCAB en Christelijke Bond van PTT-personeel) is dit periodiek de svv De Christelijke ambtenaar en Onze banier en Ons orgaan en Door plicht tot recht, va CFO-krant
Autopsie:
IISG: 30 nov. 1946-19 dec. 1979 (1, nr. 1-33, nr. 24)
ontbreekt: 23 dec. 1950 (4, nr. 24)
16 sep. 1976 (30, nr. 25)
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-