BNPP

Orgaan van de Theologische Faculteit der Utrechtsche studenten

Ondertitel:
Categorie:
III/instelling
Verschenen:
1934-1937 (nr. 1-nr. 18)
Eigenaar:
Theologische Faculteit Rijksuniversiteit Utrecht
Uitgever:
Bestuur der Theologische Faculteit Rijksuniversiteit, Utrecht
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
onregelmatig
Omvang:
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
er zijn geen nummers gevonden
bezit RUU bleek onvindbaar
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-