BNPP

Orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn

Ondertitel:
15 juli 1935 (51, nr. 4): aangesloten bij de Federatie van Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes
15 feb 1939 (55, nr. 1): zijn werk in Nederland en Nederlandsch-Indië. Orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn
Categorie:
II/vrouwenblad
Verschenen:
mei 1884-1941* (1, nr. 1-57, nr. 6)
Eigenaar:
Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn
Uitgever:
W.A. Beschoor, ‛s-Gravenhage
15 jan. 1910 (27, nr. 1): -
okt. 1911 (28, nr. 10): Erven M de Wekker, Apeldoorn
juli/aug. 1916 (33, nr. 7/8): Typ. Erven De Wekker, Apeldoorn
nov./dec. 1919 (36, nr. 11/12): Typ W. De Wekker, Apeldoorn
15 jan. 1925 (41*, nr. 1): Nederlandsche Vereeniging tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn.
Drukker:
15 okt. 1911 (28, nr. 10): Erven De Wekker, Apeldoorn
juli/aug. 1916 (28, nr. 10): Typ Erven De Wekker, Apeldoorn
nov/dec. 1919 (36, nr. 11/12): Typ. W. de Wekker, Apeldoorn
15 jan. 1925 (41*, nr. 1): –
Plaats van Uitgave:
‛s-Gravenhage
15 jan. 1910 (27, nr. 1): -
mei/juni 1920 (37, nr. 5/6): Apeldoorn
15 jan. 1925 (41*, nr. 1): ‘s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
15 jan. 1935 (51, nr. 1): zo mogelijk 1 x p/m
15 jan. 1936 (52, nr. 1): 1 x p/6w
22 jan. 1937 (53, nr. 1): 6 x p/j
Omvang:
I
mei 1885 (2, nr. 1): II
15 jan. 1907 *(24, nr. 1*): I
Formaat:
A
15 jan. 1907* (24, nr. 1) B*
Oplage:
mei 1884 (1, nr. 1): 700
dec. 1885 (2, nr. 8): 2000
mei 1894 (11, nr. 1): 5000
okt. 1895 (12, nr. 6): 5200
Prijzen:
niet-leden ƒ 1,50 p/j, gratis voor leden en donateurs van de Vereeniging
15 jan. 1910 (27, nr. 1): – 1939 (55, nr. 1): gratis voor leden
niet leden f 0,50 per jaar
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
niet vermeld tot mei 1902 (19, nr. 1)
C.J. de Bruin Kops: 15 okt. 1903-15 dec. 1934 (20, nr. 6-50, nr. 12)
W.A. Renkema-Snoeck Henkemans: 15 jan. 1934-15 dec. 1938 (50, nr. 1-54, nr. 6)
G. Wichers-Landry: 22 jan. 1937-15 jan. 1938 (53, nr. 1-53, nr. 6)
R. Stapel: 22 jan. 1937-15 sep. 1937 (53, nr. 1-53, nr. 4)
C.G. Voogd-Kelder: mrt. 1938-15 dec 1938 (54, nr. 1-54, nr. 6)
G. Snoeck Henkemans: mrt. 1938-15 dec 1938 (54, nr. 1-54, nr. 6)
Medewerkers:
Speciale nummers:
–nov. 1885 (2, nr. 7): met bijblad i.v.m. conferentie te Antwerpen
nov. 1887 (4, nr. 7): met bijblad t.g.v. jaarvergadering van de Féderation pour l’abolition de Prostitution légalisé
juli 1888 (5, nr. 3): bijblad: De overwinning in Engeland
juni 1889 (6, nr. 2): Het Nationaal Congres te Amsterdam
mrt. 1889 (6, nr. 8): Een nationaal petitionnement
nov. 1890 (7, nr. 7): verslag van de zesde jaarvergadering
juni 1891 (8, nr. 2): verslag van de zevende jaarvergadering
okt. 1892 (9, nr. 6): verslag van de achtste jaarvergadering
nov. 1897 (14, nr. 7): verslag van de dertiende jaarvergadering
mei 1935 (50, nr. 5): Jubileumnummer 50 jarig bestaan 1884-1934
Bibliografische gegevens:
zowel 1923 als 1925 wordt aangegeven als jaargang 41, zowel 1924 als 1926 wordt aangegeven als jaargang 42
va De Vrouwenbond
Autopsie:
HDC: 15 apr. 1900 (16, nr. 12)
15 dec. 1902-15 jan. 1903 (19, nr. 8-19, nr. 9)
15 mrt. 1903-15 apr. 1903 (19, nr. 11-19, nr. 12)
15 okt. 1903 (20, nr. 6)
15 apr. 1904 (20, nr. 12)
15 juni 1904-15 juli 1904 (21, nr. 2-21, nr. 3)
15 sep. 1904-15 okt. 1904 (21, nr. 5-21, nr. 6)
15 dec. 1904-15 jan. 1905 (21, nr. 8-21, nr. 9)
15 apr. 1904 (21, nr. 12)
15 juni 1905 (22, nr. 2)
15 aug. 1905 (22, nr. 4)
15 nov. 1905-15 mei 1906 (22, nr. 7-23, nr. 1)
15 sep. 1906-15 dec. 1906 (23, nr. 5-23, nr. 8)
15 jan. 1910-zd 1938 (27, nr. 1-54, nr. 6)
ontbreekt: 15 feb. 1922 (40, nr. 2)
15 apr. 1922 (40, nr. 4)
nov. 1923-dec. 1923 (41, nr. 11-41, nr. 12)
15 okt. 1924 (42, nr. 10)
15 dec. 1926 (42*, nr. 12)
12 jan. 1928 (44, nr. 1)
15 apr. 1928 (44, nr. 4)
15 juni 1928 (44, nr. 6)
15 juli 1930-15 aug. 1930 (46, nr. 7-46, nr. 8)
15 dec. 1930 (46, nr. 12)
15 mei 1934 (50, nr. 5)
VUA: mei 1884-dec. 1906 (1, nr. 1-23, nr. 8)
ontbreekt: jan. 1886 (2, nr. 9)
feb. 1887 (3, nr. 10)
okt. 1888 (5, nr. 6)
mei 1890 (7, nr. 1)
jan. 1892 (8, nr. 9)
apr. 1898 (14, nr. 12)
KB 15 jan. 1907-15 dec. 1921(24, nr. 1-38, nr. 12)
ontbreekt: 15 sept. 1908(25, nr. 9);15 nov. 1908(25, nr. 10);15 mei 1909(26, nr. 5);15 juni 1909(26, nr. 6)
15 juli 1909(26, nr. 7)
15 dec. 1909(26, nr. 12)
sept./okt. 1919 (36, nr. 9/10);nov./dec. 1920 (37, nr11/12)
RUL jan 1925-dec. 1941 (41, nr.1-57, nr. 6). ontbreekt in totaal: de losse nummers: jan. 1886 (2, nr. 9)
feb. 1887 (3, nr. 10)
okt. 1888 (5, nr. 6)
mei 1890 (7, nr. 1)
jan. 1892 (8, nr. 9)
apr. 1898 (14, nr. 12)
15 sept. 1908(25, nr. 9);15 nov. 1908 (25, nr. 10);15 mei 1909-15 juli 1909 (26, nr. 5-26, nr. 7)
15 dec. 1909 (26, nr. 12);15 feb. 1922 (40, nr. 2)
15 apr. 1922 (40, nr. 4)
nov. 1923-dec. 1923 (41, nr. 11-41, nr. 12)
15 okt. 1924 (42, nr. 10)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-