BNPP

PCBO-blad

Ondertitel:
Orgaan van de Protestants Christelijke Bond van Onderwijzend personeel
Categorie:
IV/vakblad
Verschenen:
3 jan. 1969-30 dec. 1974 (15, nr. 1-20, nr. 47)
Eigenaar:
Protestants Christelijke Bond van Onderwijzend Personeel, ‘s-Gravenhage
Uitgever:
Protestants Christelijke Bond van Onderwijzend Personeel, ‘s-Gravenhage
Drukker:
2 jan. 1970 (16, nr. 1): H. ten Brink Uitgeversmij, Meppel
29 dec. 1971 (17, nr. 47): Drukkerij ten Brink, Meppel
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
3 jan. 1969 (15, nr. 1): 22.000 exx.
Prijzen:
niet-leden: ƒ 40,00 p/j, los nummer ƒ 1,00, salarisnummer ƒ 5,00 p/stuk
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
D.H. Dutmer: 3 jan. 1969-30 apr. 1970 (15, nr. 1-16, nr. 18)
W.F. Pauw: 3 jan. 1969-1972 (15, nr. 1-16, nr. ?)
M. Vlasblom: 3 jan. 1969-8 jan. 1970 (15, nr. 1-16, nr. 2)
G.J. Wenting: 3 jan. 1969-19 aug. 1971 (15, nr. 1-17, nr. 29)
J.J. van der Zwart: 12 feb. 1970-16 juli 1970 (16, nr. 7-16, nr. 26)
C. Barnhoorn: 17 sep. 1970-28 dec. 1970 (16, nr. 33-16, nr. 47) en 9 sep. 1971-? 1972 (17, nr. 32-18, nr. ?)
C. Barnhoorn (secretaris): 7 jan. 1971-19 aug. 1971 (17, nr. 1-17, nr. 29)
M.L. Terink (secretaris): 7 jan. 1971-16 dec. 1971 (17, nr. 1-17, nr. 46)
J. Huisman: 4 mrt. 1971-? 1972 (17, nr. 9-18, nr. ?)
D.G. Bijl (secretaris): 9 sep. 1971-? 1972 (17, nr. 32-18, nr. ?)
A.G. Kruijff: 29 dec. 1971-? 1972 (17, nr. 47-18, nr. ?)
S.A. van der Schoot: 10 jan. 1973-28 aug. 1974 (19, nr. 1-20, nr. 30)
A.W. Sliedrecht: 10 jan. 1973-28 aug. 1974 (19, nr. 1-20, nr. 30)
J. Soetens: 10 jan. 1973-28 aug. 1974 (19, nr. 1-20, nr. 30)
D.G. Bijl (eindredacteur): 10 jan. 1973-28 aug. 1974 (19, nr. 1-20, nr. 30)
M.L. Venghaus-Terink (secretaris): 10 jan. 1973-6 feb. 1974 (19, nr. 1-20, nr. 6)
P.W. Kors: 20 juni 1973-28 aug. 1974 (19, nr. 23-20, nr. 30)
M.C. Oost (secretaris): 13 feb. 1974-28 aug. 1974 (20, nr. 7-20, nr. 30)
Medewerkers:
Speciale nummers:
16 mrt. 1969 (15, nr. 10): salarisnummer / voortgezet onderwijs Rechtspositiebesluit
9 apr. 1970 (16, nr. 15): bevrijdingsnummer
11 nov. 1971 (17, nr. 41): PCBO-’71 informatief
9 dec. 1971 (17, nr. 45): Opleiding in discussie
6 feb. 1974 (20, nr. 6): Special Informatief
20 feb. 1974 (20, nr. 8): Beleid 1974
20 mrt. 1974 (20, nr. 11): Salarisnummer
10 apr. 1974 (20, nr. 14): Advertentienummer
16 mei 1974 (20, nr. 19): Fusie-special
12 juni 1974 (20, nr. 23): Advertentie-nummer
7 aug. 1974 (20, nr. 27): Salarisnummer
23 okt. 1974 (20, nr. 38): Advertentienummer
27 nov. 1974 (20, nr. 43): Tussen toen en straks
Bibliografische gegevens:
3 jan. 1969 (15, nr. 1): vv Correspondentieblad De christelijke onderwijzer
2 jan. 1970 (16, nr. 1): wo De christelijke kleuterschool: orgaan van de Vereniging van Leidsters bij het Christelijk Kleuteronderwijs
16 mei 1974 (20, nr. 19): Fusie-special (UCBO, VCLBO en PCBO gaan per 1 jan. 1975 verder als Prot. Chr. Onderwijsvakorganisatie PCO
va PCO-magazine: een wekelijkse uitgave van de Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisatie
Autopsie:
UvA: 3 jan. 1969-30 dec. 1974 (15, nr. 1-20, nr. 47)
ontbreekt: 25 feb. 1971, 26 aug. 1971, 2 sep. 1971, 9 sep. 1971 (17, nr. 8, 31, 32, 34)
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-